Forventede ændringer til afskrivningsgrundlaget på driftsmidler og beskatning af fri bil

22.12.20

Regeringen og en række andre partier har indgået et forlig, som de kalder en grøn skattereform. Forliget lægger bl.a. op til ændringer i afskrivningsgrundlaget for driftsmidler samt beskatningen af fri bil, som sigter efter at gøre det dyrere at have en ”sort” firmabil frem for en ”grøn” firmabil.

 

Beskatning af fri bil

  • De differentierede satser (25%/20%) afhængigt af om værdien af bilen var under, eller over 300.000 kr. forsvinder og erstattes af en ensartet sats på 22,5%, uanset bilens værdi. Det vil gøre de dyre biler (over tkr. 600) dyrere beskatningsmæssigt, mens det bliver billigere for de billigere biler.
  • Fremover skal opstilling af ladestandere til opladning af elbiler ved hjemmet ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget til beskatning af fri bil. Ligeledes kan medarbejderen overtage ladestanderen uden beskatning, hvis det sker mere end 6 måneder efter opsættelsen.

 

Afskrivningsgrundlag

  • Grænsen for småaktiver forhøjes fra 14.100 kr. til 30.000 kr. Det bliver således muligt for virksomhederne at få et større skattemæssigt fradrag i det år, de erhverver mindre aktiver.
  • Det bliver muligt at afskrive på 116% af driftsmidlernes kostpris. Dog er maskiner, bortset fra varebiler og lastbiler, der kører på benzin eller andre fossile brændstoffer undtaget.

Som nævnt indledningsvist er det kun et forlig, der er indgået, og der er endnu ikke udarbejdet et lovforslag, hvorfor reglerne kan nå at ændre sig.