forhøjelse af beløbgrænsen for straksafskrivning på småaktiver samt om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler

27.04.21

Folketinget har nu vedtaget reglerne om en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning på småaktiver samt om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler med 16%.

 

Straksafskrivning

  • Der er vedtaget en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning til fra kr. 14.100 til kr. 30.000. Forhøjelsen er gældende fra den 23. november 2020, således at småaktiver under kr. 30.000 anskaffet efter denne dato kan straksafskrives skattemæssigt.
  • Forhøjelsen af grænsen for småanskaffelser medfører også at saldoen på driftsmidler kan fradrags fuld ud, når den er nede på kr. 30.000 eller mindre.

 

Afskrivningsgrundlaget forhøjes

  • Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der er anskaffet efter den 23. november 2020 forhøjes med 16% af anskaffelsessummen, så der reelt set kan afskrives 116% af anskaffelsessummen. Forhøjelsen gælder kun fabriksnye aktiver, og følgende driftsmidler er undtaget:
    • Personbiler
    • Maskiner, der kan drives af fossile brændstoffer (traktorer, der indregistreres til at køre på offentlig vej, er dog undtaget)
    • Aktiver, som straksafskrives

Kontaktformular

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig