Finanslov 2020

09.12.19

Der er nu flertal for finansloven for 2020. Skattemæssigt er der nogle ændringer, som det er værd at bemærke.

Fri bil i leasingordning

Reglen om genberegning af registreringsafgiften ved indregistrering af nye biler, der leases ud, udvides til også at gælde beskatningsgrundlaget for bilen. Det betyder, at beskatningsgrundlaget kommer til at svare til den værdi, der lægges til grund ved betaling af registreringsafgift. Det vil som hovedregel betyde en væsentlig forhøjelse af beskatningsgrundlaget for fri bil.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Hovedaktionærer får i dag et nedslag i avancen på op til 25 % ved salg/ophør af selskabet, hvis aktierne var erhvervet før 19. maj 1993. Dette nedslag ophører ved avancer realiseret efter 1. februar 2020.

Igangværende likvidationer bør derfor fremskyndes mest muligt, og alternativt skal det undersøges, om det er muligt at handle aktierne til 3. mand før 1. februar 2020.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsskatteordningen

I dag kan forældre købe en lejlighed til brug for udlejning til børn og skattemæssig behandle udlejningen som en udlejningsejendom. Hvis virksomhedsskatteordningen anvendes, betyder det fuld fradrag for renter og mulighed for opsparing/bevarelse af tidligere års opsparet overskud til lav beskatning. Denne mulighed ophører fra 2021. Det er ikke besluttet hvordan overgangsbestemmelserne vil blive med de allerede erhvervede lejligheder.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.