Erhvervsstyrelsen offentliggør skabelon til procedurebeskrivelse af bogføringssystem

12.10.22

Med den nye bogføringslov er det blevet et krav, at alle selskaber skal udarbejde og opbevare en beskrivelse af deres bogføringsprocedurer. Kravet gælder også personlige virksomheder med en nettoomsætning på mere end 300.000 kroner. Proceduren med opbevaringen af regnskabsmaterialer skal også beskrives, ligesom der også skal anføres, hvem der er ansvarlig for procedurerne.

Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort en skabelon til dette formål. Den er ment som en hjælp, som virksomheder kan vælge at benytte og sikre, at de når ”hele vejen rundt” i procedurebeskrivelsen.

Skabelonen downloades ved at klikke her: 

Erhvervsstyrelsens skabelon


Hvornår skal beskrivelsen være klar?

Virksomheder, der er omfattet af dette krav om en procedurebeskrivelse, har indtil begyndelsen af deres næste regnskabsår til at få udarbejdet beskrivelsen.

Det vil sige, at hvis din virksomhed har årsafslutning pr. 31. oktober, har du frem til 1. november 2022 til at få udarbejdet beskrivelsen.

Hvis din virksomhed har årsafslutning pr. 31. december, har du frem til 1. januar 2023 til at få udarbejdet procedurebeskrivelsen, mens virksomheder med årsafslutning 30. september har til 1. oktober 2023.

Har du brug for hjælp til at få udarbejdet beskrivelsen af bogføringsprocedurerne for virksomheden, så står vi som altid klar til at hjælpe dig videre.

 

Kontakt os her