Ejendomsvurdering af hus på landet - frister mm.

26.04.23

Ny ejendomsvurdering

Hvis du er ejer af en ejendom på landet med under 15 hektar jord, kender du nok allerede til de nye ejendomsvurderinger af Vurderingsstyrelsen, hvor ejendommen på ny bliver kategoriseret som ejerbolig eller landbrugsejendom.

Der er flere parametre, der afgør, hvordan styrelsen vurderer ejendommen. Grundlæggende er der tale om, at styrelsen kigger på, om det er landbrugsdriften eller boligelementet, der vægtes højest i ejendommen.


Husk påklagefristen d. 28. april 2023

Du skulle derfor have modtaget et brev fra Vurderingsstyrelsen, hvori de foreslår en kategori for din ejendom. Hvis du ikke mener, at kategorien passer til din bolig, kan du påklage forslaget. Her er fristen den 28. april 2023.

I løbet af 10 uger efter påklagefristen, vil du modtage den endelige afgørelse fra styrelsen. Her kan du anmode om at beholde den gamle kategori som enten landbrugsejendom eller ejerbolig. Dette skifte kan gå begge veje.

Ejerbolig eller landejendom?

Det er denne beslutning, der kan svær at tage. Det er også her, du skal overveje din fremtid i ejendommen – særligt med henblik på salg af ejendommen.

Konsekvenserne ved at kategorisere boligen som ejerbolig er:

  • Højere grundskyld og ejendomsværdiskat
  • Ingen ejendomsavance ved salg
  • Udfordring ved overførsel af erhvervsdelen fra virksomhedsordning til privat anvendelse

Hvis du har planer om at sælge ejendommen indenfor nærmeste fremtid og forventer skattepligtig avance ved salget, vil ejerboligvurderingen være en fordel. Ved salg vil den nye ejer komme under den nye kategori under alle omstændigheder.

Hvis du derimod har en længere tidshorisont til ejendomssalg, vil landbrugskategorien være en fordel i langt de fleste tilfælde. Mindre landejendomme kan ofte sælges uden eller med en meget lille skat, da indeksering eller bundfradrag reducerer ejendomsavancen.