Direktionsmæssige ændringer i Revision Limfjord

02.06.20

Den 1. juni 2020 tiltrådte Karen Mørkholt, tidligere Udviklings- og HR Direktør, som ny Administrerende Direktør for Revision Limfjord. Det betyder samtidig et farvel til Brian Bertelsen der har bestredet posten de seneste to år.

Brians opgaver har været talrige og veludførte, og vigtigst af alt, er der blevet fastsat en klokkeklar retning for Revision Limfjord i de kommende år med vores 2025 strategi.

At Brians ansættelse er ophørt pr. 31. maj, skal derfor anskues som noget positivt, da hans arbejde og den nu færdiggjorte strategi gør, at Revision Limfjord kan overgive stafetten til Karen, som vil stå ved roret i en kontinuerlig fremtidssikring af Revision Limfjord.

Med den nye strategi på plads, kan Revision Limfjord indtræde i den næste fase, som indebærer et udpræget medarbejderorienteret fokus. Med dette fremadrettede fokus stadfæstes vores dedikation til vores værdigrundlag og beviser igen, at vi følger med tidens udvikling, og tør tage de vigtige beslutninger, der skal til for at sikre en sund virksomhed med tilfredse kunder.

Vi driver en forretning og skal huske på, at glade og tilfredse medarbejdere giver glade og tilfredse kunder – og dét kan og skal vi kontinuerligt arbejde målrettet på. Sammen med partnerne i Revision Limfjord, er medarbejderne det vigtigste bindeled til Revision Limfjords kunder og de kæmper en brav kamp for at servicere vores mangeartede kunder”, siger Karen Mørkholt.

Lene Jeppesen, Partner og Bestyrelsesformand i Revision Limfjord, udtrykker taknemmelighed for Brians arbejde:

Vi takker Brian for et fantastisk lærerigt og spændende samarbejde - vi tager hans gode resultater med os videre i Revision Limfjords fremtid. Samtidig glæder vi os til at se, hvordan vores næste skridt bidrager til vores medarbejdere, kunder og forretning