De sidste indefrosne feriepenge kan bestilles til marts.

06.12.20

De sidste indefrosne feriepenge kan bestilles til marts.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at danskerne nu får mulighed for at få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge for at sparke gang i økonomien. De kan bestilles fra marts 2021.

Onsdag den 2. december 2020 indgik regeringen en bred politisk aftale vedrørende udbetalingen af de sidste to ugers indefrosne feriepenge. De første tre ugers indefrosne feriepenge blev frigivet i oktober. Ved den nye aftale er det også muligt, for dem, som endnu ikke har hævet nogen af deres feriepenge, at hæve op til fem ugers feriepenge på én gang.

Feriepengene er den del af en større stimuluspakke, der også indeholder hjælp til danske eksportvirksomheder, samt en reserve til forlængelse af hjælpepakker til erhvervslivet.

Du vil kunne søge om feriepengene i marts 2021, hvilket også er det tidligst mulige tidspunkt for opgørelsen og udbetalingen. Det er en god nyhed for mange, set i lyset af COVID-19, som er gået ud over dele af vores erhvervsliv. Formålet med aftalen er nemlig at sætte skub i den danske økonomi.

 

Hvordan beskattes feriepengene?

Det vil være frivilligt, om man vil have udbetalt sine feriepenge, og udbetalingen baseres på indberetningerne fra arbejdsgiver. Feriepengene beskattes som almindelig indkomst, og udbetalingen vil ikke medføre fradrag i overførselsindkomster.

Det er staten, der lægger ud for udbetalingen. Derved kan arbejdsgiverne fortsat vælge enten at indbetale midlerne til feriefonden eller beholde de indefrosne feriemidler som likviditet i virksomheden. Vælger man helt at lade sine indefrosne feriepenge stå, så vil de blive stående i LD Fonde, som også i dag administrerer de indefrosne feriepenge.