DataLøn er begyndt at bruge mit.dk til løn

09.06.22

DataLøn er begyndt at bruge mit.dk til løn

Hvis du sidder med ansvar for løn, skal du være opmærksom på, at DataLøn fra d. 1. juni begyndte at bruge mit.dk til fremsendelse af lønsedler og lignende. Og hvad er mit.dk?

mit.dk er Danmarks nye digitale platform, hvor du modtager digital post både fra det offentlige, fra det private og organisationer. Alle borgere med et dansk CPR-nummer og alle virksomheder får en postkasse på mit.dk.

Det er vigtigt at skelne i mellem mit.dk, den nye digitale platform og MitID, en app, der skal afløse NemID. Som det er lige nu, kan man tilgå mit.dk uden MitID og logge ind med NemID, men det bliver altså udfaset.Ændret pris for e-Boks

DataLøn har fra d. 1. juni valgt at bruge mit.dk som gratis standard til fremsendelse af lønsedler til medarbejdere, men også til fremsendelse af virksomhedsbilag. I overgangsperioden i juni og juli vil det dog blive sendt gratis til både mit.dk og e-Boks. Efter 1. august 2022 vil det koste 2,50 kroner for hvert bilag, der skal sendes til e-Boks i stedet for mit.dk.

Hvis du laver løn, skal du derfor ind og ændre opsætningen på medarbejderne for at undgå, at der bliver sendt til e-Boks efter juli måned. Her skal man slå ’Modtage lønsedler i e-Boks’ fra. Lønmodtagerne bliver automatisk tilmeldt mit.dk, så derved modtager de lønsedler mv. på mit.dk. DataLøn beder dog om, at man venter med at ændre opsætningen til efter d. 1. juli for at overgangen til mit.dk bliver så gnidningsfrit som muligt.