COVID-19: Vigtigt at sikre rettidig indberetning, hvis dit rentefrie COVID-lån skal opretholdes

24.08.21

Har du optaget et rentefrit COVID-lån? Vi ved, at virksomheder mødes af krav om fuld tilbagebetaling af disse lån (A-skat, moms m.v.) grundet manglende indberetninger. Derfor er det vigtigt at du indberetter moms, A-skat mm. til tiden.

Nu skal du høre hvorfor:

Da du optog et COVID-lån, skulle du opfylde en række betingelser. Se nedenstående krav for optagelse af lånet (Jf. vejledningen på Skattestyrelsens hjemmeside):

 • Vigtigt at have indberettet korrekt og til fristen – dette var en forudsætning for, at virksomheden kunne søge om at komme i betragtning til momslånet.
 • Du skulle have bragt dine evt. tidligere udeståender i orden.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i en række udvalgte perioder op til ansøgningen. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

OBS! Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Betingelser under selve låneperioden

Virksomheder var altså ikke kun underlagt krav til betingelser før optagelse af lånet, men også under selve låneperioden skal virksomheden opfylde rækken af krav. Overtrædes disse betingelser kan det være fældende for lånet. Såfremt virksomheden ikke længere opfylder ovenstående krav, skal lånet altså tilbagebetales straks.

Det er således vigtigt, at I kontinuerligt i låneperioden er opmærksomme på at overholde ovennævnte betingelser. Det er nok særligt kravet om ingen foreløbige fastsættelser, det er relevant at være opmærksomme på.

I skal i den henseende være opmærksomme på, at Skattestyrelsen administrerer disse krav med hård hånd. Endvidere vil det ikke have nogen betydning, hvilken indberetning der er sket for sent. Enhver fejl (manglende rettidig indberetning) vil medføre en tilbagebetalingspligt.

 

Proceduren, såfremt du mangler indberetning

Heldigvis vil der efter en indberetningsfrist blive udsendt en mail fra skattestyrelsen, hvor du vil blive gjort opmærksom på en evt. manglende indberetning.

Efter denne mail vil du modtage et brev med en foreløbig ansættelse. Brevet vil bevirke, at et eventuelt lån forfalder til betaling. Brevet vil ved afsendelsen automatisk medføre endnu et brev om, at lånet er opsagt.

 

Vigtigt at opdage manglende indberetning i tide

Grundet denne metode vil det være vores klare anbefaling at I reagerer straks, hvis I modtager en besked om manglende indberetning, så fejlen kan rettes, og lånet dermed fortsat vil kunne opretholdes.

 

Vi hjælper dig gerne i mål

Vores primære budskab må derfor være: ”Husk nu den rettidige indberetning”. Dette særligt for virksomheder med COVID-lån.

Det kan have dyre konsekvenser ikke at opdage manglende indberetninger i tide.

Vi hjælper dig hellere end gerne. Tøv ikke med at kontakte din sædvanlige revisor eller en afdeling nær dig.

 

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: