Covid-19: Ny trepartsaftale forlænger lønkompensation til 29. august

08.06.20

Der er netop indgået en trepartsaftale om at forlænge lønkompensation til medarbejdere på danske virksomheder frem til 29. august. Efter den dato skal lønkompensationsordningen erstattes af en midlertidig ordning om arbejdsfordeling. Forhandlinger om dette begynder mandag den 8. juni.

Trepartsaftalen om en midlertidig lønkompensationsordning har været med til at holde hånden under
flere end 200.000 danske arbejdspladser på de virksomheder, som har været økonomisk presset under
COVID-19-krisen. I løbet af genåbningen vil der være nogle virksomheder, som fortsat er påvirket af
den midlertidige nedlukning af Danmark.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at lave en gradvis udfasning af den midlertidige
lønkompensationsordning. Lønkompensationsordningen forlænges fra den 9. juli til og med den 29.
august, hvor der i perioden stilles krav om afvikling af den tilbageværende ferie, dog maksimalt 15
feriedage. I udmøntningen sikres hjemmel til at få afviklet ferien inden for perioden. Der kan således
opnås lønkompensation i op til én måned i perioden. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige
om, at ordningen herefter ophører endeligt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er dog enige om, at lønkompensationsordningen særskilt
forlænges ud over den 29. august for virksomheder, som har fuldt lukket som følge af, at de ved
bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet
ophæves.

Forlængelsen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over industriferien, hvor mange
virksomheder holder ferielukket. Det er baggrunden for, at der stilles krav om, at medarbejderne, der er
omfattet af ordningen, skal afholde 3 ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet
gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan i alle
tilfælde ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden.

De øvrige rammer for lønkompensationsordningen fastholdes uændrede. Der vil for alle virksomheder
skulle genansøges til Erhvervsstyrelsen om en ny periode med lønkompensation.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning,
som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens
økonomiske ekspertgruppe.

Kilde: Dansk Erhverv

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.