Blev du snydt for skattenedslag for seniorer ?

26.02.19

I indkomstårene 2010 til 2017 kunne seniorer i 2 år få nedsat skatten, hvis de forblev på arbejdsmarkedet.

Der var nogle vilkår, der skulle opfyldes. Som lønmodtager skulle der af arbejdsgiveren være indbetalt ATP svarende til min. 90 % af ATP for en fuldtidsansat. Nogle gik glip af skattenedsættelsen som følge af fejl i den indbetalte ATP.

For langt de fleste var fristen for rettelse af ATP langt overskredet, når man fik afslag på skattenedsættelsen grundet for lidt/fejl i ATP-indbetalingen.

Ved lov af 29. november 2018 er der givet en ny frist for rettidig rettelse af ATP-indbetalinger. Hvis man mener, at man har mistet sit seniornedslag som følge af fejl i ATP-indbetaling, kan man anmode ATP om genoptagelse af afgørelsen senest den 31. marts 2019.