Ændringer ved barselsloven

03.12.21

Der foreligger forslag til ændringer til barselsloven, som skal implementeres senest den 2. august 2022.

 

Den foreslåede model går ud på:

  • Modellen lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødsel, hvor far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.
  • Mor vil have mulighed for at overføre i alt 13 uger til far, og far vil have mulighed for at overføre 13 uger til mor.
  • Vælger far at overføre sine 13 overførbare uger til mor, kan hun afholde 41 ugers orlov incl. 4 ugers graviditetsorlov. Far kan holde 11 uger efter fødslen.
  • Vælger mor at overføre alle sine 13 uger overførbare uger til far, kan han holde 37 ugers orlov efter fødslen. Mor holder 4 uger inden fødslen og 11 uger efter fødslen.
  • Modellen tilskynder til en mere ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem kvinder og mænd og understøtter muligheden for tidligt at knytte et bånd mellem fædre og børn. Dette hensyn er i overensstemmelse med det formål, der ligger bag orlovsdirektivets øremærkning af forældreorlov.
  • Derudover giver den foreslåede model den enkelte familie størst mulig fleksibilitet til at tilpasse den samlede orlovsperiode som passer bedst til deres familie.

Den foreslåede model