Ændring af andelsboligloven vedtaget 4. juni 2020

11.06.20

Reglerne om værdiansættelse af andelskronen, og dermed den maksimale pris et andelsbevis må sælges til, er ændret.

Ændringen hænger sammen med ændring i lejeloven om lejeniveauet i nyerhvervede og istandsatte lejligheder. Det forventes, at prisniveauet på udlejningsejendomme vil falde som følge af loven.

Da valuarvurderinger af andelsboliger er baseret på, hvad foreningens ejendom ville kunne koste som ren udlejningsejendom, kan loven indirekte få betydning for fremtidige valuarvurderinger. Det fremgår af lovændringen, at valuarvurderinger, der d. 1. juli 2020 er under 18 mdr. gamle, fortsat kan anvendes og fastfryses som beregningsgrundlag tidsubegrænset.

Hvis andelskronen beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, kan også den aktuelle vurdering fastfryses tidsubegrænset.

Det, andelsboligforeningernes bestyrelser nu skal overveje, er, om man forventer, at en ny valuarvurdering vil være højere end den aktuelle offentlige vurdering. Samtidig skal forventningen også være, at andelsbeviserne reelt kan sælges for et beløb over den senest beregnede og generalforsamlingsgodkendte værdi.

I Vestjylland er det nok ikke sandsynlig, at en valuarvurdering til være væsentlig højere end den offentlige vurdering og, at denne højere værdi kan opnås ved fremtidige salg af andelsbeviser.

Hvis den aktuelle ejendomsværdi øges ved fremtidige vurderinger, kan de nye vurderinger fortsat anvendes som hidtil.

VIL DU VIDE MERE?

Tøv ikke med at kontakte din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.