BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER HOS REVISION LIMFJORD

NBE Bæredygtighedsscreening hos Revision Limfjord den 3. juni 2021 

1. KONKLUSION

Nedenfor er et koncentreret overblik over de forhold A til F, som Bæredygtighedsscreeningen har afdækket som værende af væsentlig karakter. I afsnit 3 er konklusionerne belyst og uddybet, mens afsnit 4 opstiller de potentielle initiativer i prioriteret orden.  

Nedenstående liste er et overblik over de hovedpunkter, Revision Limfjord med fordel kan handle på for at øge deres bæredygtighed. 

 

A. Forretningsudvikling / Strategi / Innovation

Fokus på cirkulær økonomi og biodiversitet 

B. Leverandører / Kunder / Partnerskaber

Fokus på overblik over væsentlige leverandører og opbygning af partnerskaber 

C. Affald og genanvendelse

Fokus på cirkulære løsninger  

D. Energioptimering 

Fokus på transportforbrug og alternativ el-forsyning (solceller) 

E. Kommunikation 

Fokus på at fortælle om den rejse Revision Limfjord begiver sig ud på 

2. INTRO TIL VIRKSOMHEDEN

 • Revision Limfjord er et godkendt revisionspartnerselskab ejet af 13 partnere med 6 afdelinger: 
 • Bødkervej 12, 7700 Thisted 
 • Ved Fjorden 25, 7600 Struer 
 • Rolighedsvej 7, 7760 Hurup Thy 
 • Kirkestræde 9A, 7500 Holstebro 
 • Gemsevej 15, 7800 Skive 
 • Ringvejen 63, 7900 Nykøbing M 
 • Revision Limfjord har ca. 100 medarbejdere fordelt på de 6 afdelinger 
 • De 6 afdelinger er præget af forskellige kulturer, de 4 afdelinger er i lejet lokaler 
 • Partnerne vil gerne understøtte øget fokus på bæredygtighed og CSR 
 • Fra partnerne er der ligeledes fokus på at de unge skal tiltrækkes bl.a. bæredygtighed 
 • Man har en divers medarbejderstab – alders- og kønsmæssigt 

 

Indsatser i gang 

 • Revision Limfjord har over en årrække arbejdet målrettet med CSR-tiltag 
 • Har altid ansat revisorelever og -trainees 
 • Har altid ansat fleksjobbere – lige nu 8 stk. fordelt på de 6 afdelinger 
 • Har fokus på medarbejdernes mentale og fysiske sundhed – herunder balancen mellem arbejde og fritid 
 • Er engageret i lokalsamfundet – knyttet til hver af de 6 afdelinger – i forhold f.eks. sponsorater (især rettet mod idræt) 
 • Er pt. i gang med at kigge på alternativer i forhold til gaver til kunder og medarbejdere samt i forhold til sponsorgaver – gaver med en langt mere bæredygtig profil 
 • Der er indført, at køber man sådanne ting ind, skal man spørge ind til produktets bæredygtighed 
 • Har etableret en ordning, hvor virksomheden videresender deres brugte IT-udstyr til Fonden NordVirk for genanvendelse/genbrug. Revision Limfjord tilbyder både deres kunder og medarbejdere, at de kan aflevere deres brugte IT-udstyr til Revision Limfjord – så står de for at sende det videre til Fonden NordVirk 

3. Udbygning - Muligheder og forretningspotentialer for virksomheden

A. Forretningsudvikling / Strategi / Innovation

 • Cirkulær økonomi
 • Gennem indkøbspolitik/-strategi - Fokus på indkøb som et nøgleelement til CO2 optimering 
 • Stil miljø- og bæredygtighedskrav til indkøb af væsentlige elementer – IT-udstyr, kopimaskiner, mobiler, kontorinventar, rengøringsmidler, papir (Svanemærket kopipapir af genbrugsfibre), gaver (til medarbejdere, kunder mv.), affaldshåndtering 

 

 • Biodiversitet
 • Anvend – hvor det er muligt – udenomsarealerne på en anden måde. ”Aflys” græsplænen og erstat med blomsterblandinger, frugttræer, bærbuske mv. 
 • Bauhaus A/S er ved at etablere sig på nabogrunden – Koordinér evt. med dem ved omlægning af udenomsarealer 

 

B. Leverandører / Kunder / Partnerskaber

 • Dialog med kunder/partnere/lokalområde
 • Fokus på hvordan Revision Limfjord hjælper/rådgiver deres kunder i den rigtige retning i forhold til at imødekomme efterspørgsler og krav fra kommuner mv. i retning af større grad af bæredygtighed 
 • eks. gennem dialog med de kommuner, som de 6 afdelinger ligger i om, hvad de ligger i bæredygtighed, hvad der rør sig hos, hvad der vil komme til at betyder noget for dem 
 • Gøre virksomheden klar til nye krav/forventninger fra omgivelserne 

 

 • Sponsorater
 • Overblik over sponsorater – sponsorering af de ”rigtige” i forhold til bæredygtighed 
 • Revision Limfjord sponserer rigtig mange idrætsaktiviteter. En mulighed kunne være at stille krav i forbindelse med sit sponsorat. Det er ikke nødvendigt at forlange, at fodboldklubben skal købe bæredygtige trøjer – men måske man kan opfordre til, at boldklubben stillede med repræsentanter til Revision Limfjords årlige ”vi samler plast på stranden dag” – evt. i samarbejde med firmaet Strandet (STRANDET). Så kunne man lave en ”Sponsordag” – hvor medarbejderne fra Revision Limfjord kunne møde repræsentanter fra alle de klubber der sponsoreres – og danne netværk.  
 • Afsøgning af meningsfyldte merchandise med en mere bæredygtig profil 
 • Virksomheden har selv kontakt med Design Agger (bæredygtigt tøj) og nævner også ELSK (bæredygtigt tøj). Begge lokale virksomheder lokaliseret i Thisted Kommune 

 

 • Overblik over leverandører
 • Overblik over den miljømæssige belastning de væsentligste indkøbte produkter/services bidrager med  
 • Afsøgning af alternativer - i form af ny leverandør med et bedre produktet 

 

C. Affald og genanvendelse

 • Affaldssortering
 • Gennemgang af den samlede affaldshåndtering og - bortskaffelse med fokus på optimeringspotentialer 
 • Frasortering af papir, pap, plast (hård) 
 • Håndtering af IT-udstyr, mobiler, kopimaskiner, kontorinventar til genbrug/genanvendelse 

 

 

D. Energioptimering 

 • Strategi for kørselsbehov 
 • Revision Limfjord er i proces med at kigge på dette, idet Corona-nedlukningen har afdækket, at kundebetjeningen kan være af lige så høj standard gennem elektroniske møder 
 • Fastsat en målsætning på en reduktion på 25 % i forhold til 2019 
 • Dokumentér effekten af Corona-nedlukningen: Opgør kørte kilometer, brændstofmængde og -type for 2019, 2020 og 2021 (for det første halve år). Så vil virksomheden vide, hvilken miljøeffekt en reduktion på 25 % vil have 

 

 • Etablering af solceller på tagarealer – hvor muligt
 • NBE vil kontakte en energirådgiver, der kan afdække, hvorvidt det er en mulighed for at fremme anvendelse af grøn el 
 • Denne analyse bør ske i sammenhæng med overvejelse omkring etablering af el-ladestandere (til biler) på virksomhedens P-plads. Både til kunders biler og medarbejdernes biler 
 • Etableres dette anlæg vil det være hensigtsmæssigt at formidler for medarbejderne – og andre der kommer i huset – hvor meget det producerer. Og illustrere hvad der dermed spares i udledning af CO2 

 

 • Ombygning af eksisterende bygning i Thisted
 • Fokus på at bygge fleksibelt 
 • Overveje hvor stort behovet er for, at møblerne skal være ens, når man skulle skaffe nyt – anvend genbrugsmøbler 

 

 

E. Kommunikation 

 • Intern kommunikation
 • For at sikre medarbejdernes engagement og medejerskab af Revision Limfjords grønne omstillingsproces.  

 

 • Fortæl om Revision Limfjord eksisterende tiltag
 • Både de miljømæssige og de sociale - F.eks. meget etnisk forskellig medarbejderstab 

 

 • Fortæl om Revision Limfjords rejse mod mere bæredygtighed
 • Så længe forudsætningerne ”afsløres” må man gerne fortælle om, hvad man er i gang med at lave om på Revision Limfjord 

 

 • Fortæl om indsats for mere biodiversitet 
 • En meget synlig måde at vise forandring 
 • Vil kunne understøtte den sociale bæredygtighed i form af medarbejdernes evt. benyttelse af disse arealer - f.eks. frugt- og bærhaver 

4. Uddybning af potentielle bæredygtighedsinitiativer

5. Deltagere i Bæredygtighedsscreeningen

Revision Limfjord 

 • Karen Mørkholt, direktør 
 • Mette Hjorth Bunch, revisor, CSR ansvarlig siden 2019 
 • Emma Borg Pedersen, praktikant 9. semester i organisation og strategi, AAU 

 

Thisted Kommune 

 • Maya Zepeda-Riis, miljøsagsbehandler 

 

Thy Erhvervsforum 

 • Per Kristensen, erhvervskonsulent 
 • Thomas Rosenkrands, nyansat erhvervskonsulent 

 

Aalborg Universitet 

 • Mette Mosgaard, lektor Institut for Planlægning 

 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 

 • Mette Bøgh, projektleder (referent)