Løbende opdatering

Vi følger løbende COVID-19 situationen og yder vores bedste for, at du også er opdateret. Derfor har vi lavet denne side.

Vi gør opmærksom på at siden vil blive opdateret løbende med nyheder omkring COVID-19-pandemien og skattemæssige ændringer herved.

UDSKUDT ANSØGNINGSFRIST FOR KOMPENSATION TIL SELVSTÆNDIGE

Ansøgningsfristen for kompensation til selvstændige for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021 er udskudt til den 15. juni 2021.

UDSKUDT ANSØGNINGSFRIST FOR FASTE OMKOSTNINGER OG FASTE STEDBUNDNE OMKOSTNINGER

Ansøgningsfristen for kompensation for faste omkostninger og faste stedbundne omkostninger (light-ordningen) er udskudt.

Ekstra gavekort til ansatte

Som led i hjælpen til de brancher, der er hårdest ramt af Coronaen, er lovforslaget om skattefrie gavekort til brug i disse brancher nu vedtaget.

Ny momslåneordning for SMV'ere

Der er godt nyt til små og mellemstore virksomheder. Regeringen har nemlig foreslået en ny momslåneordning til SMV'ere, samt en udvidelse af skattelåneordningen.

Kompensation for faste omkostninger – valg mellem de to ordninger

Der er nu etableret to forskellige kompensationsordninger til kompensation af faste omkostninger. Det er vigtigt, at man er opmærksom på dette og tænker sig godt om, så man får søgt den ordning, der er mest hensigtsmæssig i forhold til ens situation. Vi opridser herunder kort de to forskellige ordninger og lister nogle fordele og ulemper op ved de enkelte ordninger.

Mulighed for kompensation ved omsætningsnedgang

Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået en politisk aftale vedrørende kompensationsordningen for virksomheder i forbindelse med COVID-19. Nu kan virksomheder få kompensation, så snart de har oplevet omsætningsnedgang, også uden at være omfattet af en restriktion.

Øget håndværkerfradrag i 2021

Som et led i regeringens forsøg på at sætte gang i den danske økonomi under og forhåbentligvis efter Coronakrisen, er det i finansloven for 2021 vedtaget at hæve loftet over håndværksydelser samt serviceydelser til kr. 25.000 hver.

Skattefritagelse for arbejdsgiver betalte gavekort til oplevelsesindustrien

Som en del af finansloven 2021 har aftalepartierne derfor bl.a. besluttet, at indføre en skattefritagelse i 2021 for arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesindustrien (restauranter, hoteller, teater- og biografforestillinger mv.).

DE SIDSTE INDEFROSNE FERIEPENGE KAN BESTILLES TIL MARTS.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at danskerne nu får mulighed for at få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge for at sparke gang i økonomien. De kan bestilles fra marts 2021.

ÆNDRING AF REGLERNE FOR KOMPENSATION TIL SELVSTÆNDIGE, DER HAR VÆRET TVANGSLUKKEDE

Reglerne om kompensation til selvstændige, der har været tvangslukkede er nu ændret, således at de selvstændige nu kan få kompensation for den periode, de har været tvangslukket, selvom de over hele perioden ikke har et samlet omsætningstab på mere end 30%.

KOMPENSATION FOR SELVSTÆNDIGE

Det er nu muligt at søge om kompensation for selvstændige for perioden 1. september til 31. oktober samt 1. november til 31. december.

LØNKOMPENSATION TIL VIRKSOMHEDER MED ÅBNINGSFORBUD SAMT VIRKSOMHEDER BERØRT AF REGIONALE RESTRIKTIONER

Mulighed for ansøgning om lønkompensation

OPDATERING PÅ KOMPENSATION OM FASTE OMKOSTNINGER LIGHT

Vi har nu fået svar fra Erhvervsstyrelsen om, at det er den samlede omsætningsnedgang der skal anvendes, hvis man søger om kompensation om faste omkostninger light.

Udbetaling af indefrosne feriemidler

Husk, at den 1. december 2020 er sidste chance for at ansøge om udbetaling af tre uger af de indefrosne feriemidler.

Kompensation for faste omkostninger 1. september – 31. oktober 2020, såfremt du er underlagt restriktioner

Der er nu åbnet op for ansøgning om kompensation af faste omkostninger for perioden 1. september – 31. oktober 2020. Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.

KOMPENSATION VIL VIRKSOMHEDER UNDERLAGT RESTRIKTIONERNE I 7 KOMMUNER I NORDJYLLAND

Grundet de skærpede restriktioner i 7 kommuner i Nordjylland er der nu offentliggjort politiske aftaler om hjælpepakker til virksomheder, der er berørt af de nye restriktioner. Det er virksomheder i hhv. Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læse kommune.

Ny hjælpeordning til pasning af børn

Fra 1. oktober 2020 kan du søge midlertidige barseldagpenge for forældre, der må passe hjemsendte børn som følge af coronavirus/covid-19. Ordningen omfatter medarbejdere og selvstændige.

Stigende smitte får myndighederne til at forlænge og skærpe tiltag mod COVID-19

Myndighederne har for det første besluttet at indskrænke mulighederne for at være flere end 50 personer til stede samtidig, og for det andet er det besluttet at forlænge de tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark, som blev meldt ud den 18. september til og med den 18. oktober.

Læs mere her

Ny aftale sikrer hjælp til barer, restauranter og caféer

Dele af dansk erhvervsliv har de sidste uger fået indskrænket åbningstiderne på grund af et stigende antal med corona-smitte.

Nu træder de nye retningslinjer for detailhandlen i kraft

Fra i dag skal detailhandlen leve op til en række nye retningslinjer, som skal sikre kunder og medarbejdere mod smitte med corona-virus.

COVID-19: NY AFTALE OM HURTIGERE UDBETALING OG STYRKET KONTROL

Regeringen satte sammen med Folketingets partier i slutningen af april turbo på udbetaling af lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige.

Justeringer og udvidelser af hjælpepakker

Der er indgået en bred aftale om forbedringer og forlængelser af de allerede eksisterende hjælpepakker til erhvervslivet som følge af Covid-19.

Udbetaling af indbetalt moms til SMV'er og inbetalt lønsumsafgift til visse virksomheder som et rentefrit lån - 14.04.20

Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling for små og mellemstore virksomheder samt lønsumsafgiftsbetaling for såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.). Det kan styrke likviditeten for et stort antal virksomheder med i alt op til 35 mia. kr. Lånet vil være rentefrit og vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021.

KOMPENSATION FOR OMSÆTNINGSNEDGANG OG FASTE UDGIFTER - OPDATERET 08.04.20

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

I uge 15 forventes det, at der åbnes for den digitale ansøgningsblanket, som også kan tilgås på virk.dk.

KOMPENSATION FOR AFLYSTE ELLER UDSKUDTE ARRANGEMENTER - OPDATERET 07.04.20

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med 1000 deltagere, eller 500 deltagere hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

NY LOV GIVER VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT UDSKYDE FERIE - 03.04.20

Ny lov giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Trepartsaftalen, lønkompensation - opdateret 01.04.20

Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer på grund af Coronavirusset. Aftalen skal sikre virksomhedernes overlevelse, og dermed at de ansatte fortsat får løn.

Støttepakke til dansk erhvervsliv - 18.03.20

Regeringen er parat til at tage alle nødvendige midler i brug for at holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder ud på den anden side af sundhedskrisen.

CORONAINITIATIVER PÅ SKATTEOMRÅDET - OPDATERET 18.03.20

Læs nyheden om regeringens offentliggjorte initiativer for at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser.

SKATTEMÆSSIGE HJÆLPEPAKKER TIL SMV - OPDATERET 18.03.20

I sidste uge fik store virksomheder henstand med betaling af moms og a-skat.

Turen er nu kommet til små og mellemstore virksomheder, der afregner moms henholdsvis halvårs- og kvartalsvis.

Sundhedsstyrelsens strategi - 16.03.20

Smitten er nu så udbredt i Danmark, at der ikke grundlag for særskilte indsatser eller tests alene på baggrund af forudgående rejsehistorie. Alle borgere bør følge Sundhedsstyrelsens generelle råd for at begrænse smitte.

Sidste nyt inden for COVID-19 situationen - 13.03.20

1. Dansk Erhverv og 3F har aftalt at alle hotelansatte kan hjemsendes uden løn – gælder indtil videre til 29.3.

2. For udskudte frister med A-skat for lønindhold, skal man foreløbigt se bort fra rykkere fra SKAT

3. Regeringen arbejder på at danske arbejdsgivere skal have mulighed for at få refunderet løn eller sygedagpenge fra dag ét, hvis medarbejdere er syge med Covid-19. Lovforslaget forventes vedtaget i næste uge, jf. dr.dk.

Vi henviser til følgende kilder for yderligere informationer om COVID-19