Løbende opdatering

Vi følger løbende COVID-19 situationen og yder vores bedste for, at du også er opdateret. Derfor har vi lavet denne side.

Vi gør opmærksom på at siden vil blive opdateret løbende med nyheder omkring COVID-19-pandemien og skattemæssige ændringer herved.

Ny hjælpeordning til pasning af børn

Fra 1. oktober 2020 kan du søge midlertidige barseldagpenge for forældre, der må passe hjemsendte børn som følge af coronavirus/covid-19. Ordningen omfatter medarbejdere og selvstændige.

Stigende smitte får myndighederne til at forlænge og skærpe tiltag mod COVID-19

Myndighederne har for det første besluttet at indskrænke mulighederne for at være flere end 50 personer til stede samtidig, og for det andet er det besluttet at forlænge de tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark, som blev meldt ud den 18. september til og med den 18. oktober.

Læs mere her

Ny aftale sikrer hjælp til barer, restauranter og caféer

Dele af dansk erhvervsliv har de sidste uger fået indskrænket åbningstiderne på grund af et stigende antal med corona-smitte.

Nu træder de nye retningslinjer for detailhandlen i kraft

Fra i dag skal detailhandlen leve op til en række nye retningslinjer, som skal sikre kunder og medarbejdere mod smitte med corona-virus.

NY TREPARTSAFTALE FORLÆNGER LØNKOMPENSATION TIL 29. AUGUST

Der er netop indgået en trepartsaftale om at forlænge lønkompensation til medarbejdere på danske virksomheder frem til 29. august.

COVID-19: NY AFTALE OM HURTIGERE UDBETALING OG STYRKET KONTROL

Regeringen satte sammen med Folketingets partier i slutningen af april turbo på udbetaling af lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige.

Justeringer og udvidelser af hjælpepakker

Der er indgået en bred aftale om forbedringer og forlængelser af de allerede eksisterende hjælpepakker til erhvervslivet som følge af Covid-19.

Udbetaling af indbetalt moms til SMV'er og inbetalt lønsumsafgift til visse virksomheder som et rentefrit lån - 14.04.20

Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling for små og mellemstore virksomheder samt lønsumsafgiftsbetaling for såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.). Det kan styrke likviditeten for et stort antal virksomheder med i alt op til 35 mia. kr. Lånet vil være rentefrit og vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021.

KOMPENSATION FOR OMSÆTNINGSNEDGANG OG FASTE UDGIFTER - OPDATERET 08.04.20

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

I uge 15 forventes det, at der åbnes for den digitale ansøgningsblanket, som også kan tilgås på virk.dk.

KOMPENSATION FOR AFLYSTE ELLER UDSKUDTE ARRANGEMENTER - OPDATERET 07.04.20

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med 1000 deltagere, eller 500 deltagere hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

NY LOV GIVER VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT UDSKYDE FERIE - 03.04.20

Ny lov giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Trepartsaftalen, lønkompensation - opdateret 01.04.20

Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer på grund af Coronavirusset. Aftalen skal sikre virksomhedernes overlevelse, og dermed at de ansatte fortsat får løn.

Støttepakke til dansk erhvervsliv - 18.03.20

Regeringen er parat til at tage alle nødvendige midler i brug for at holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder ud på den anden side af sundhedskrisen.

CORONAINITIATIVER PÅ SKATTEOMRÅDET - OPDATERET 18.03.20

Læs nyheden om regeringens offentliggjorte initiativer for at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser.

SKATTEMÆSSIGE HJÆLPEPAKKER TIL SMV - OPDATERET 18.03.20

I sidste uge fik store virksomheder henstand med betaling af moms og a-skat.

Turen er nu kommet til små og mellemstore virksomheder, der afregner moms henholdsvis halvårs- og kvartalsvis.

Sundhedsstyrelsens strategi - 16.03.20

Smitten er nu så udbredt i Danmark, at der ikke grundlag for særskilte indsatser eller tests alene på baggrund af forudgående rejsehistorie. Alle borgere bør følge Sundhedsstyrelsens generelle råd for at begrænse smitte.

Sidste nyt inden for COVID-19 situationen - 13.03.20

1. Dansk Erhverv og 3F har aftalt at alle hotelansatte kan hjemsendes uden løn – gælder indtil videre til 29.3.

2. For udskudte frister med A-skat for lønindhold, skal man foreløbigt se bort fra rykkere fra SKAT

3. Regeringen arbejder på at danske arbejdsgivere skal have mulighed for at få refunderet løn eller sygedagpenge fra dag ét, hvis medarbejdere er syge med Covid-19. Lovforslaget forventes vedtaget i næste uge, jf. dr.dk.

Vi henviser til følgende kilder for yderligere informationer om COVID-19