Hagens Mølle

Michael Bisgaard og hans kone Lene købte Hagens Mølle i 2014, hvor det dengang stod som en tom ejendom. Nu driver de Hagens Mølle som et kvægbrug og planteavlsbrug på en lidt anderledes måde end de fleste, hvilket vi synes, er enormt inspirerende.

Revision Limfjord som samarbejdspartner

Til at provokere mig i den måde jeg driver min landbrugsvirksomhed på, så har jeg Revision Limfjord til at rådgive mig og provokere og inspirere mig i de tanker jeg har, og det synes jeg de er dygtige til. 

De er gode til at hjælpe mig, både i mine skatteforhold og også det med at være nytænkende og især det med at være inspirerende omkring, hvilken vej kan vi bevæge den her butik, og hvad er der egentlig af muligheder? Og kunne det være noget helt andet end den side, jeg lige har set i dag? Er der noget andet i morgen der åbner sig?

Det er min faste rådgiver hos Revision Limfjord rigtig dygtig til. 

Som landmand driver Michael Bisgaard Hagens Mølle på den måde, at de lejer jorden, og de lejer også en maskinstation til at udføre arbejdet for så at sælge det til grovvarerne eller til en anden, som så værdiforædler det derfra. På den måde undgår de at have dyre aktiver til at stå, men agerer i højere grad formidler.

Inspirationen til den måde, Michael driver sit landbrug på, kommer fra en New Zealands tur, som han var på, inden han købte landbruget. På New Zealand har man et sæsonkælvningssystem, hvor man kælver i en periode af året og inseminerer i en anden periode af året, og så har man en lang malkningsperiode.

På den måde formår Michael at være tilstede både som landmand, men også have perioder med ro på, hvor han har fuld fokus på at være nærværende familiefar.

Kontakt

Find en afdeling nær dig og kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud.