Lene Jeppesen

Lene Jeppesen

Partner, registreret revisor, afdelingsleder

Jeg har været registreret revisor siden 1995. Mine kompetenceområder er iværksætteri, revision og rådgivning. Disse kompetencer benytter jeg til daglig i mit arbejde hos Revision Limfjord.

Jeg er endvidere formand for selskabets bestyrelse.