Mød vores elev Emma Maria


Vil du vide, hvordan det er at arbejde som revisorelev hos Revision Limfjord? Læs vores elevers indlæg. Dette indlæg er skrevet af Emma Maria, som er elev i Struer-afdelingen.


Hvilken uddannelsesbaggrund har du?
Jeg valgte at tage en lidt længere uddannelsesvej, end der er krævet for at blive elev ved Revision Limfjord. Jeg læste nemlig en almen gymnasieuddannelse, STX, efterfulgt af finansøkonomuddannelsen. Det var, for mig, svært at finde ud af, hvilket område, jeg gerne ville arbejde indenfor – men da jeg gennem finansøkonomuddannelsen var inde og snuse til en masse brancher, opdagede jeg, at revisor var det, jeg skulle.


Hvor langt er du i elevforløbet hos Revision Limfjord?
Jeg startede som elev hos Revision Limfjord i september 2017.


Hvordan foregår elevforløbet hos Revision Limfjord?
Elevforløbet foregår ved, at eleven får tilknyttet en mentor og en uddannelsesansvarlig. Disse personer skal sørge for, at man som elev har arbejde at lave, og de skal sørge for, at man som elev også får lært nogle ting. Der er ved Revision Limfjord udarbejdet en plan over, hvor meget man som elev skal have lært – og hvor meget man skal have prøvet inden for forskellige perioder.

Der er en del interne møder/kurser, hvor alle eleverne (de som er startet sammen) bliver samlet og får undervisning. I starten bliver disse møder/kurser afholdt i de forskellige afdelinger, så man som elev har “været på besøg hos hinanden” og set, hvor de andre arbejder. Jeg følte, at jeg på denne måde meget hurtigt blev en del af hele firmaet – og ikke kun den afdeling, jeg selv arbejder i. Foruden de møder/kurser, man har internt med eleverne, er der også kurser sammen med andre i firmaet.

Som elev ved Revision Limfjord skal man tage et uddannelsesforløb på Aalborg Handelsskole. Her er der nogle obligatoriske fag, som man skal læse, og så er der nogle valgfag. De fleste fag varer en uge, og fagene ligger primært i efteråret. Hvis man har langt til Aalborg, bliver man tilbudt at sove på skolehjem deroppe, hvilket jeg har gjort. Det giver et rigtig godt sammenhold med de andre elever – både dem fra Revision Limfjord men også de andre, der går på samme skoleforløb, som også bor der.


Lærer man de andre elever at kende? Hvordan?
Som elev i Revision Limfjord bliver der arbejdet hårdt på, at eleverne lærer hinanden at kende. De interne kurser og skoleforløb styrker det bånd, man får til hinanden. Men man er jo også nødt til selv at bidrage med noget, så vores elevhold afholdt julefrokost sammen.


Hvordan er arbejdsdagen i et revisionsfirma?
Arbejdsdagene i et revisionsfirma er sjældent helt ens. Selvom man kan sidde med den samme slags opdager, så er der altid små forskelle, som gør hver opgave speciel. Hos os er efterårsperioden den periode, hvor der er mindst at lave. Her planlægger man ofte de opgaver, som skal laves i forårsperioden, hvor der er mere travlt.


Hvorfor synes du revisoruddannelsen er god?
Jeg synes, at revisoruddannelsen er god, fordi den kombinerer teori og praksis. Når vi har lært noget på et skoleforløb, går der ikke længe, inden vi kan prøve det i praksis. Det giver samtidig en bedre forståelse af, hvorfor vi egentlig udfører det stykke arbejde, som vi gør.


Hvad synes du, er det bedste ved at være ansat hos Revision Limfjord?
Det bedste ved at være ansat hos Revision Limfjord er nok, at når man beder om hjælp, så er det kvalificeret hjælp man får. Det er ens kollegaer, hvoraf nogle har været i branchen i mange år, og jeg føler, at hver gang jeg får hjælp fra en, så lærer jeg nye ting hver eneste gang.


Hvilke opgaver er de sjoveste?

Jeg er jo stadig ny inden for branchen, så lige nu synes jeg, at de sjoveste opgaver er de opgaver jeg kan udføre helt uden hjælp.


Hvad får en revisorelev i løn?

Lønnen som revisorelev er fastsat efter HK’s overensstemmelser. Lønnen kan i nogle tilfælde variere efter alder, og hvilken uddannelsesbaggrund man har. Jeg får eksempelvis et tillæg for bestået STX og et tillæg for bestået finansøkonom.


Hvad er din karrieredrøm?

Som det ser ud lige nu, så drømmer jeg om at læse HD. Eftersom jeg har taget finansøkonomuddannelsen, er jeg så heldig at få merit for HD 1.del (2 år), og derfor skal jeg kun læse HD 2.del (2 år). Det er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, som jeg skal læse på deltid, imens jeg arbejder ved Revision Limfjord.


Må en ansøger kontakte dig og høre mere om livet som elev?

Ja, da, jeg svarer gerne på spørgsmål.


Hvor kan du kontaktes?
emhc@revisionlimfjord.dk