Mød vores elev Emma Maria


Vil du vide, hvordan det er at arbejde som revisorelev hos Revision Limfjord? Læs vores elevers indlæg. Dette indlæg er skrevet af Emma Maria, som er elev i Struer-afdelingen.

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?
Jeg valgte at tage en lidt længere uddannelsesvej end der er krævet for at blive elev ved Revision Limfjord. Jeg læste nemlig en almen gymnasieuddannelse, STX, efterfulgt af finansøkonomuddannelsen.
Det var for mig svært at finde ud af inden for hvilket område jeg gerne ville arbejde, og da man igennem finansøkonomuddannelsen er inde og snuse til mange brancher opdagede jeg, at være revisor var det jeg skulle forsøge mig med.

Hvor langt er du i elevforløbet hos Revision Limfjord?
Jeg startede som elev hos Revision Limfjord i september 2017, så jeg er færdigudlært elev i september 2019.

Hvordan foregår elevforløbet hos Revision Limfjord?
Elevforløbet foregår ved at man som elev får tilknyttet en mentor og en uddannelsesansvarlig.
Disse personer har ansvaret for, at man som elev har noget at give sig til og sørge for at man bliver lært op i de ting som man skal. Der er ved Revision Limfjord udarbejdet en plan over, hvor meget en elev skal have prøvet og lært inden for forskellige perioder.


Der er i starten nogle kurser hvor alle de nye elever bliver samlet og får undervisning. Kurserne afholdes på skift i de afdelinger hvor der er startet en ny elev. På denne måde får man en mulighed for, at se hvor ens med-elever har deres daglige gang. Ved at gøre det på denne måde, gjorde at jeg følte mig hurtigere en del af hele firmaet - og ikke kun min egen afdeling. Foruden de indledende kurser, har hele firmet en årlig komsammen dag med overnatning, hvor man får muligheden for at møde alle ens kollegaer.
Når man så starter som elev ved Revision Limfjord skal man i gang med et uddannelsesforløb på Aalborg Handelsskole. Her er der nogle obligatoriske fag som man skal læse, og så er der nogle valgfag. Fagene varer normalt 1 uge og ligger primært i efterårshalvåret.


Hvis man har langt til skolen i Aalborg bliver det tilbudt, at man kan sove på et skolehjem deroppe, hvilket er det som jeg har gjort. Det giver et rigtig godt sammenhold med de andre elever, både dem fra Revision Limfjord men også de andre som går på samme skoleforløb, som også bor på skolehjemmet.

Lærer man de andre elever at kende? Hvordan?
I Revision Limfjord bliver der arbejdet hårdt på at eleverne lærer hinanden at kende. De afholdte kurser og skoleforløb styrker det bånd man får til hinanden, hvis man selv bidrager med noget.
For eksempel valgte mit elevhold at holde julefrokost sammen det første år vi var elever.

Hvordan er arbejdsdagen i et revisionsfirma?
En arbejdsdag i et revisionsfirma er sjældent helt ens, selvom man kan sidde med de samme slags opgaver, så er der altid små forskelle som gør hver opgave specielt.
Hos os er efterårsperioden den periode, hvor der er mindst at lave. Her planlægger vi ofte de opgaver som vi skal lave i forårsperioden, hvor vi så har travlt.


Når man er elev ved Revision Limfjord har man en arbejdsuge på 37 timer. Når man er elev er man omfattet af en overenskomst, hvilket gør at Revision Limfjord ikke må pålægge overarbejde – så hvis du har hørt om lange arbejdsuger, bare rolig, det er ikke hos os. 

Hvorfor synes du revisoruddannelsen er god?
Jeg synes at revisoruddannelsen er god fordi den kombinerer teori og praksis. Når man har lært noget på et skoleforløb, går der ikke længe inden vi kan prøve det i praksis. Det giver en bedre forståelse af, hvorfor vi egentlig udfører det stykke arbejde vi gør.

Hvad synes du er det bedste ved at være ansat hos RL?
Jeg tror at det bedste ved at være elev hos Revision Limfjord er, at når jeg beder om hjælp, så er jeg sikker på at få kvalificeret hjælp hver gang. Kollegaerne er den bedste hjælp, nogle har været i branchen i mange år, andre kan stadig huske hvordan det var selv at være elev, så uanset hvad ens spørgsmål går ud på, så kan man regne med dem. Deres hjælp, råd og vejledning gør, at jeg føler at jeg hele tiden lærer nye ting og nye måder at lave arbejdet på som måske er mere effektivt end tidligere.

Hvad får en revisorelev i løn?
Lønnen som revisorelev er fastsat efter HK's overensstemmelser. Men foruden lønnen bliver man løbende tilbudt forskellige personalegoder, som er fastsat af Revision Limfjord.
En elevløn kan i nogle tilfælde variere efter alder og hvilken uddannelsesbaggrund man starter med.
Jeg modtager et tillæg for at have bestået STX og et tillæg for at have bestået finansøkonom.

Hvad er din karrieredrøm?
Min karrieredrøm er lige nu at bestå den HD-uddannelse som jeg startede på i september 2018.
Når man som jeg, har færdiggjort finansøkonomuddannelsen, har man mulighed for at få merit for HD 1.del, som varer 2. år. Jeg skal derfor kun læse HD 2.del, som også varer 2 år. En HD-uddannelse er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse som man skal læse på deltid imens man arbejder. Uddannelsen er helt valgfri at tage, og Revision Limfjord betaler for den hvis man vælger at læse den.


Jeg har valgt at læse min HD i Aalborg, da det er dagsundervisning. Vi er afsted cirka 8 mandage, og har undervisning fra 9 til 18.

Må en ansøger kontakte dig og høre mere om livet som elev?
Skriv eller ring endelig til mig, jeg svarer gerne på spørgsmål.


Hvor kan du kontaktes?
emhc@revisionlimfjord.dk

Tlf 23 41 14 21

SKAL DU VÆRE EN DEL AF TEAMET?

Vi er altid på udkig efter kvalificerede medarbejdere – også selv om vi måske ikke lige har slået en stilling op. Så du er altid velkommen til at kontakte HR.