Sådan kan du som lønmodtager få fradrag for advokatomkostninger

05.01.2018
Overvejer du at køre en sag mod din arbejdsgiver, skal du typisk selv finansiere advokatomkostningerne, da du ikke kan få retshjælpsdækning fra forsikringen. Dog kan du ofte trække en stor del af advokatudgifterne fra på din selvangivelse.

 

Har en lønmodtager fradrag for sine udgifter til advokat i forbindelse med en sag mod sin arbejdsgiver?

Hvis sagen vedrører efterbetaling af løn eller lignende, der er skattepligtig, er svaret ja. Men fradraget kan kun opnås som et ligningsmæssigt lønmodtagerfradrag med en skatteværdi på ca. 28 %. Og endvidere er der en bundgrænse på kr. 5.900 (2017). Det er således kun udgifter udover grænsen, der kan fratrækkes.

Hvis sagen vedrører en skattefri erstatning for eksempelvis tort og svie, er svaret nej.

Det sker, at arbejdsgiveren som en del af et forlig påtager sig at betale lønmodtagerens sagsomkostninger. Ifølge ligningsloven er ethvert gode modtaget fra sin arbejdsgiver som udgangspunkt skattepligtigt. Hvis ikke andet er nævnt, er det værdien i almindelig fri handel, hvilket betyder den faktiske udgift.

Hvilket felt skal jeg skrive det ind i?

Arbejdsgiveren er pligtigt at indberette udgiften i rubrik 55 og lønmodtageren skal selvangive værdien i rubrik 20.

Beløb indtægtsført i rubrik 20 kan fradrages efter de samme regler som nævnt ovenfor.

Du skal være opmærksom på…

Det er vigtigt, at advokaten, der har ydet bistand, i sin faktura tydeligt beskriver opgavens omfang og opdeler honoraret på henholdsvis den del, der giver fradrag, og den del der ikke giver fradrag.

 

Partner, Herluf Fisker