Opholdssteder og botilbud - økonomisk rådgivning

Som leder og bestyrelsesmedlem ved opholdssteder eller botilbud støder du løbende på udfordringer, der skal tages stilling til og håndteres. Og det er ikke noget, man ønsker at stå med alene uden økonomisk rådgivning.

Økonomien fylder en stor del i det daglige arbejde ved opholdssteder, og derfor er det vigtigt, at du finder en samarbejdspartner, som kan yde kompetent økonomisk rådgivning.

Hos Revision Limfjord går vi i tæt dialog omkring opholdsstedets eller botilbuddets daglige drift, og vi besidder kompetencerne og engagementet til at gå hele vejen for at give jer bedst mulig økonomisk rådgivning.

Vi har et team af revisorer, som har speciale i opholdssteder og botilbud. Som kunde hos os vil I blive tilknyttet en revisor fra dette team som jeres primære kontaktperson. Det er vigtigt for os at vedholde et tæt samarbejde og en nærhed med vores kunder. Vi tror nemlig på, at vi gennem et indgående kendskab til jeres opholdssteder eller botilbud kan yde den bedste service og økonomisk rådgivning.

Derfor vil vi gerne lære jer at kende og høre jeres historie, så vi kan forstå jeres udfordringer, ønsker og omgivelser. På den måde kan vi yde en økonomisk rådgivning, der giver mening for jer og som tager højde for jeres opholdssteder og botilbuds særlige forhold.

 

Udover revision kan Revision Limfjord lette din hverdag med:

  • Rådgivning ved etablering af opholdssteder og botilbud, herunder valg af virksomhedsform.
  • Bogholderimæssig assistance og løbende rådgivning.
  • Vejledning ved løbende økonomistyring og anvendelse af institutionens ressourcer.
  • Indrapportering på Tilbudsportalen.
  • Krisehåndtering- herunder rådgivning ved ophør.
  • Generationsskifte og omdannelse fra privat opholdssted til fond eller selskab.
  • Optimering - herunder styring af projekter og brug af IT.
  • Rådgivning i forbindelse med investeringer, lån, sparring eller ved udarbejdelse af kontrakter.
  • Deltagelse ved bestyrelsesmøder samt møder med tilsyn, pengeinstitut eller øvrige.
  • Rådgivning ved ændring af godkendelsesgrundlag og opfølgning på tilsynsrapporter.

Kontakt os for et uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Revision Limfjord kan hjælpe dig og din virksomhed?

OPHOLDSSTEDER OG BOTILBUD BROCHURE

BLIV EN DEL AF REVISION LIMFJORD ERHVERVSNETVÆRK

Revision Limfjord Erhvervsnetværk er et netværk baseret på personlige relationer for erhvervslivet i Thy og Thisted området. Gennem kommunikation og relationer kan der skabes udbytterige og langvarige forretningsforbindelser på tværs af brancher i alle størrelser.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: