Opholdssteder og botilbud

Som leder og bestyrelsesmedlem på et opholdssted eller botilbud støder du løbende på udfordringer, der skal tages stilling til og håndteres.

Økonomien fylder en stor del i det daglige arbejde, og derfor er det vigtigt, at du finder en samarbejdspartner, som kan yde faglig og kompetent rådgivning.

Hos Revision Limfjord går vi i tæt dialog omkring opholdsstedets eller botilbuddets daglige drift, og vi besidder kompetencerne og engagementet til at gå hele vejen for at give jer den bedst mulige sparring.

Vi har et team af revisorer, som har speciale i opholdssteder og botilbud. Som kunde hos os vil I blive tilknyttet en revisor fra dette team som jeres primære kontaktperson. Det er vigtigt for os at vedholde et tæt samarbejde og en vis nærhed med vores kunder. Vi tror nemlig på, at vi gennem et indgående kendskab til jeres opholdssted eller botilbud kan yde den bedste service.

Derfor vil vi så gerne lære jer at kende og høre jeres historie, så vi kan forstå jeres udfordringer, ønsker og omgivelser.

 

Udover revision kan Revision Limfjord lette din hverdag med:

  • Rådgivning ved etablering af opholdssteder og botilbud, herunder valg af virksomhedsform.
  • Bogholderimæssig assistance og løbende rådgivning.
  • Vejledning ved løbende økonomistyring og anvendelse af institutionens ressourcer.
  • Indrapportering på Tilbudsportalen.
  • Krisehåndtering- herunder rådgivning ved ophør.
  • Generationsskifte og omdannelse fra privat opholdssted til fond eller selskab.
  • Optimering - herunder styring af projekter og brug af IT.
  • Rådgivning i forbindelse med investeringer, lån, sparring eller ved udarbejdelse af kontrakter.
  • Deltagelse ved bestyrelsesmøder samt møder med tilsyn, pengeinstitut eller øvrige.
  • Rådgivning ved ændring af godkendelsesgrundlag og opfølgning på tilsynsrapporter.

Eksperter på området

Bliv en del af Revision Limfjord Erhvervsnetværk

Revision Limfjord Erhvervsnetværk er et netværk baseret på personlige relationer for erhvervslivet i Thy og Thisted området. Gennem kommunikation og relationer kan der skabes udbytterige og langvarige forretningsforbindelser på tværs af brancher i alle størrelser.