Handel & industri

Revision Limfjord har mange års erfaring med at hjælpe og vejlede små og mellemstore erhvervsvirksomheder på handels- og industriområdet – både med lovpligtig revision, udarbejdelse af regnskaber og forretningsudvikling.

Internt i virksomheden har vi en stor indsigt i – og specialviden om – erhvervsvirksomheder, der blandt andet gør det muligt for os at tilbyde produktionsvirksomheder for- og efterkalkulationer samt produktionsstyring.

Vi er altid opdateret om særreglerne på skatte-, afgifts- og anmeldelsesområdet, så vi bedst muligt kan tilbyde professionel sparring til eksport- og importvirksomheder samt for større udlejningsejendomme. Herunder Grundejernes Investeringsforening.

Udover revision kan Revision Limfjord lette din hverdag med:

  • Erhvervsservice og bogføring
  • Regnskaber
  • Skatter og afgifter

Vi tilbyder desuden rådgivning om:

  • Investeringer
  • Krisehåndtering
  • Omstrukturering – eksempelvis omdannelse af virksomhed og generationsskifte
  • Valg af virksomhedsform
  • Optimering – eksempelvis styring af projekter og brug af IT

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Revision Limfjord kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt os for et uforpligtende møde.

HANDEL & INDUSTRI BROCHURE

Bliv en del af Revision Limfjord Erhvervsnetværk

Revision Limfjord Erhvervsnetværk er et netværk baseret på personlige relationer for erhvervslivet i Thy og Thisted området. Gennem kommunikation og relationer kan der skabes udbytterige og langvarige forretningsforbindelser på tværs af brancher i alle størrelser.