Handel & dansk industri

Revision Limfjord har mange års erfaring med at hjælpe og vejlede små og mellemstore erhvervsvirksomheder i dansk industri – både med lovpligtig revision, udarbejdelse af regnskaber og forretningsudvikling. Vores professionelle rådgivere er klar til at varetage din forretning, uanset om det drejer sig om detailhandel, e-handel eller en større produktion indenfor dansk industri.  

Internt i virksomheden har vi en stor indsigt i – og specialviden om – erhvervsvirksomheder, der blandt andet gør det muligt for os at tilbyde produktionsvirksomheder for- og efterkalkulationer samt produktionsstyring.

Vi er altid opdateret om særreglerne på skatte-, afgifts- og anmeldelsesområdet, så vi bedst muligt kan tilbyde professionel sparring til eksport- og importvirksomheder samt for større udlejningsejendomme. Herunder Grundejernes Investeringsforening.

Udover revision kan Revision Limfjord lette din hverdag med:

Vi tilbyder desuden rådgivning om:

  • Investeringer
  • Krisehåndtering
  • Omstrukturering – eksempelvis omdannelse af virksomhed og generationsskifte
  • Valg af virksomhedsform
  • Optimering – eksempelvis styring af projekter og brug af IT

 

Kontakt os for et uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Revision Limfjord kan hjælpe dig og din virksomhed?

HANDEL & INDUSTRI BROCHURE

BLIV EN DEL AF REVISION LIMFJORD ERHVERVSNETVÆRK

Revision Limfjord Erhvervsnetværk er et netværk baseret på personlige relationer for erhvervslivet i Thy og Thisted området. Gennem kommunikation og relationer kan der skabes udbytterige og langvarige forretningsforbindelser på tværs af brancher i alle størrelser.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig