Handel & dansk industri

Revision Limfjord har mange års erfaring med at hjælpe og vejlede små og mellemstore erhvervsvirksomheder i dansk industri – både med lovpligtig revision, udarbejdelse af regnskaber og forretningsudvikling. Vores professionelle rådgivere er klar til at varetage din forretning, uanset om det drejer sig om detailhandel, e-handel eller en større produktion indenfor dansk industri.  

Internt i virksomheden har vi en stor indsigt i – og specialviden om – erhvervsvirksomheder, der blandt andet gør det muligt for os at tilbyde produktionsvirksomheder for- og efterkalkulationer samt produktionsstyring.

Vi er altid opdateret om særreglerne på skatte-, afgifts- og anmeldelsesområdet, så vi bedst muligt kan tilbyde professionel sparring til eksport- og importvirksomheder samt for større udlejningsejendomme. Herunder Grundejernes Investeringsforening.

Udover revision kan Revision Limfjord lette din hverdag med:

Vi tilbyder desuden rådgivning om:

  • Investeringer
  • Krisehåndtering
  • Omstrukturering – eksempelvis omdannelse af virksomhed og generationsskifte
  • Valg af virksomhedsform
  • Optimering – eksempelvis styring af projekter og brug af IT

 

Kontakt os for et uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Revision Limfjord kan hjælpe dig og din virksomhed?

HANDEL & INDUSTRI BROCHURE

BLIV EN DEL AF REVISION LIMFJORD ERHVERVSNETVÆRK

Revision Limfjord Erhvervsnetværk er et netværk baseret på personlige relationer for erhvervslivet i Thy og Thisted området. Gennem kommunikation og relationer kan der skabes udbytterige og langvarige forretningsforbindelser på tværs af brancher i alle størrelser.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: