Værdiansættelse af din virksomhed

Der kan være mange grunde til at det kan være relevant at foretage en værdiansættelse af en virksomhed. Det kan eksempelvis være i forbindelse med koncerninterne overdragelser, når du skal købe eller sælge en virksomhed, eller din virksomhed skal gennemgå et generationsskifte. I disse sammenhænge vil der være behov for at værdiansætte virksomheden. 

Det er vigtigt at værdiansættelsen er gennemført med afsæt i den pågældende branche, samt er gennemført med de korrekte metoder. 

 

Vores ydelser omfatter bl.a.