Udlejer du din bil via Gomore?

Vidste du at indtægten du får fra udlejning af din bil er fradragsberettiget? Enten ved anvendelse af et bundfradrag eller det regnskabsmæssige fradrag. 

Valget af fradragsmodel er dit, men du kan naturligvis kun vælge én af fradragsmodellerne på din årlige lejeindtægt. 

Nedenfor vil vi kort gennemgå de to fradragstyper: 

 

 

Bundfradrag

Bundfradraget gælder pr. person der ejer bilen. Det vil sige, at udlejer du din bil i samarbejde med din bofælle eller ægtefælle, har i altså en samlet bundfradrag på enten 40.000 kr. eller 21.400 kr. Alt efter typen af bil. 

El- eller plugin hybrid-bil

Udlejer du en bil på el- eller plugin hybrid-bil, har du i 2021 et årligt bundfradrag på 20.000 kr. i 2021. 

Diesel eller benzinbil

Udlejer du en konventionel bil på benzin eller diesel, vil dit bundfradrag være på 10.700 kr i 2021. 

Yderligere indtægt, udover bundfradraget har et fradrag på 40%. Resterende indtægt vil beskattes som anden personlig indkomst. 

 

Eksempel: 

Jeg er ene om at udleje min bil

Er du alene om at udleje en el- eller pkugin hybrid- bil for 30.000 kr. om året, skal der betales skat af 30.000 kr. minus 20.000 kr. minus 40% = 6.000 kr. Betaler du 50% i skat, ender du altså med at betale 3.000 kr. i skat årligt. 

 

Min ægtefælle og jeg er fælles om at udleje vores bil

Udlejer i en fælles el- eller plugin hybrid-bil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat af denne indkomst, da i har et samlet fradrag på 40.000 kr. 

Hvis du sammen med en bofælle eller ægtefælle udlejer en el- eller plugin hybrid-bil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 40.000 kr. 

 

Regnskabsmæssigt fradrag

Ved det regnskabsmæssige fradrag betaler du skat af den del af dine indtægter, der overstiger dine udgifter knyttet til udlejningen af din bil. 

 

Momsindberetning

Overstiger din lejeindtægt 50.000 kr. om året, skal du betale moms af indtægten. 

 

Indberetning til SKAT

Ved årets afslutning skal du vælge den fradragsmodel, der passer til din situation.

Fra indkomståret 2021 indberetter tjenester som GoMore lejeindtægten til SKAT.