SKAT VED SOMMERHUSUDLEJNING (I PRIVAT REGI)

Når du udlejer dit sommerhus eller andre former for fritidsbolig ud, skal du betale skat af din indkomst.

 

De første 11.700 kr er skattefrie

Ved privat udlejning (uden hjælp fra bureau) er de første 11.700 kr., du tjener skattefrie (2021). Dette beløb udfør bundfradraget, som opjusteres en smule hvert år. Selv hvis du køber eller sælger boligen i løbet af året, får du fuldt bundfradrag.

 

Lejeindtægten reduceres med skattefrit bundfradrag

Din bruttolejeindtægt (lejeindtægt inkl. Forbrug mv.) reduceres med et skattefrit bundfradrag. Bundfradragets størrelse afhænger af, om fritidsboligen udlejes gennem et bureau eller privat. Udlejningsbureauer indberetter selv lejeindtægten til skattestyrelsen.

 

De næste 40% af lejeindtægten er skattefrie

Udover dit bundfradrag har du et fast fradrag på 40% af din resterende lejeindtægt.

OBS: Sommerhusejere, som udlejer via et bureau, kan ikke udnytte 40%-fradraget lige så godt som privatudlejere. Blandt andet derfor kan det stadig samlet set bedst betale sig at udleje privat, på trods af et højere bundfradrag til bureauudlejerne.

 

Det sidste beløb er skattepligtigt med en skattesats på ca. 34%

Det resterende beløb efter bundfradraget og 30% fradrag skal beskattes som kapitalindkomst (rubrik 37 på årsopgørelsen).

Da den nøjagtige skatteprocent afhænger af din samlede kapitalindkomst (ofte negativ, da der bl.a. medregnes renteudgifter/ - indtægter). Ved en negativ kapitalindkomst er skattesatsen ca. 34%.

 

 

 

 

Privat udlejning eksempel

PRIVAT udlejning eksempel (2020)
Lejeindtægt: 100.000 kr.

Bundfradrag (2020): -11.500 kr.

Fradrag 40% (af 100.000-11.500): -35.400 kr.

Til beskatning (100.000-11.500-35.400): 53.100 kr.

Skat (34% af 53.100 kr.): 18.054 kr.

Overskud til PRIVAT udlejer: 81.946 kr.

Udlejning gennem bureau

Bureauer, som formidler sommerhusudlejning, har pligt til at indberette lejeindtægten til SKAT. Dette gælder danske udlejningsbureauer, og ikke udenlandske. Såfremt du udlejer dit sommerhus gennem et udenlandsk bureau, kan de finde en vejledning på skat om, hvordan de skal indberette.

Udlejningsbureauet kan på www.skat.dk finde en vejledning om, hvorledes dette gøres 

Udlejer du både privat og gennem bureau?

Såfremt du både lejer din fritidsbolig ud privat og gennem et bureau, vil bundfradraget anvendes, hvor lejeindtægten er størst. De to bundfradrag kan ikke kombineres.

Det betyder eksempelvis, at hvis indkomsten ved udlejning gennem et indberetningspligtigt bureau udgør 15.000 kr. og ved privat udlejning 10.000 kr., opnås et samlet bundfradrag på 15.000 kr. Udgør indtægten fra privat udlejning derimod 15.000 kr. og den indberettede lejeindtægt 5.000 kr., vil bundfradraget udgøre 11.200 kr. (2019).

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: