Corona pandemien har ændret mange danskeres daglige økonomi. Disse økonomiske ændringer kan få indflydelse på din skat i indkomståret 2020 og 2021. 

Vi har lavet en liste af ting du skal være særligt opmærksomme på, når du gennemgår din forskudsopgørelse 2021, så du undgår at betale restskat 2022. 

 

Disse ting skal du være særligt opmærksom på i din forskudsopgørelse 2021

 

Feriepenge, job eller lønnedgang

Mistet job?

Mister du dit job, skal du rette din lønindkomst, felt 201 på din forskudsopgørelse. Den helt store ændring er selvfølgelig, hvis du går fra lønindkomst til dagpenge. 

Du bør ligeledes skrive dit eventuelle dagpengebeløb på din forskudsopgørelse, i felt 304

Læs mere om ændret indkomst på skat.dk

Lønnedgang

Går du ned i løn bør du rette dette på din forskudsopgørelse, felt 201

 

Kørselsfradrag

De fleste har i 2020 og 2021 arbejdet helt eller delvist hjemmefra. Derved vil mange have haft færre kørselsdage til og fra arbejde. Dette er en vigtig post du bør ændre på din forskudsopgørelse. Dette skal ændres i felt 417.

 

Rejseudgifter

Har du normalt mange rejseudgifter? De er formodentlig reduceret en del efter Corona. Har beløbet du bruger på rejseudgifter ændret sig, skal dette ændres i felt 429 på forskudsopgørelsen. 

Læs mere om rejseudgifter på skat.dk 

 

Privat pension

Har du i løbet af 2020 betalt mindre til din privat pensionsopsparing? Så bør dette også ændres på din forskudsopgørelse. Det kan du gøre i felt 436 (privattegenede livsvarige ratepensioner) eller felt 416 (fx privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension) på forskudsopgørelsen.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: