Håndværkerfradrag og servicefradrag

Vi har samlet en liste over ydelser du kan få fradrag for i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Serviceydelser

 • Almindelig rengøring
 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

 

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

 

 • Vinduespudsning
 • Indvendig
 • Udvendig
 • Børnepasning
 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som hovedopgave).
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.
 • Almindeligt havearbejde m.m.
 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag).

 

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

Håndværksydelser

 • Energibesparelser - fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre m.m.
 • Isolering af tag, fx:
 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)
 • Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.
 • Reparation og forbedring af skorsten, fx:
 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde
 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer.

Hvilke ydelser omfatter håndværkerfradraget ikke?

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre).
 • Isolering af ydervægge, fx:
 • Isolering
 • Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.
 • Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.
 • Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer).
 • Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.
 • Energiforsyning - fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m.
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere.
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning.
 • Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af ventilation, fx:
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.
 • Klimasikring - fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.
 • Andre grønne ydelser - fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt).
 • Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.
 • BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.
 • Afmontering af brændeovne:
 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet).
 • Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.
 • Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.
 • Radonsikring, fx:
 • Bredbånd og tyverialarm
 • Tilslutning til bredbånd
 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer.

 

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

 

Installation af tyverialarm

BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: