Styr på økonomien i en nystartet virksomhed

Tillykke med din virksomhed. Har du fået styr på din prissætning, cashflow, regnskab og bogføring? Ellers er der hjælp at hente her. Vi guider dig i alle aspekter af prissætning, en effektiv styring af din virksomheds pengestrømme, og alt det du skal huske i din virksomheds regnskab og bogføring. 

 

Sæt den rigtige pris

Prisen, du tager for dit produkt eller din ydelse, er en stor og vigtig beslutning, da både for høje og for lave priser kan have konsekvenser for din virksomheds vækstmuligheder eller eksistens. Det kan derfor være en god idé med en prisstrategi, hvilket i øvrigt både gælder nystartede og etablerede virksomheder.

Det, du især skal tænke over i din prissætning, er, at du selvfølgelig skal sikre profitabilitet, men også konkurrencedygtighed.

 

Omkostninger vs. værdi

Det kan faktisk betyde en del for din profitabilitet, om du tænker i den simple forskel, der er mellem omkostninger og værdi.

Så hvad er forskellen?

Omkostningen - Beløbet, du bruger på produktion af en vare eller ydelse

Prisen - Den pris, kunden betaler

Værdien - Den værdi, kunden FØLER varen eller ydelsen, er værd

Din prisfastsættelsen bør derfor afspejle den værdi, din vare eller ydelse har for kunden, samtidig med, at du skal have konkurrenternes prissætning for øje.

For at få størst mulig indtjening, skal du altså kende:

Fordelene - Find fordelene, dine kunder får ved køb af dine varer eller dine ydelser.

Kriterierne - Opstil, de købskriterier, dine kunder måtte have. Det kan eksempelvis være hurtig levering, god kommunikation, troværdighed mm.

Værdi - Din pris skal sættes efter, hvilken værdi du skaber, og forsøg her at sætte dig i kundens sted. Du skal ikke sætte prisen efter omkostningerne, forbundet med varen eller ydelsen, men altså værdien. denne har for kunden.

Derudover skal du selvfølgelig huske at dække ikke kun de faste omkostninger, men også de variable omkostninger, før du opnår profit.

 

Prissætningsmodeller

De to prissætningsmodeller, vi har valgt at fremhæve, er hhv. den omkostningsbaserede og den værdibaserede. Valget af model afhænger af din virksomhedstype, din konkurrencesituation og dine kunder.

 

Omkostningsbaseret prissætning

Denne model er ofte brugt i brancher, hvor pris er det afgørende konkurrenceparameter, og på markeder, hvor der handles med stor volumen.

Modellen tager udgangspunkt i de omkostninger, der er i forbindelse med produktion af varen eller tjenesten, hvor en procentuel profitmargin lægges til.

Ulemper:

Den omkostningsbaseredere prissætning tager ikke højde for positionen på markedet eller din virksomheds image. Derudover kan det være svært at prisoptimere ud fra denne model, da der kan ligge skjulte omkostninger.

 

Værdibaseret prissætning

Ved denne model fokuseres der på, hvad kunden er villig til at betale for dit produkt eller din ydelse, ud fra, hvilke fordele produktet eller ydelsen repræsenterer for dem.

Hvis du er dygtig til at definere fordelene, hvilket vil give dig et klart fortrin i forhold til konkurrenterne, kan du altså prissætte ud fra en værdibetragning. Det kan evt. være en fordel at differentiere prisen efter kunden.

Ulemper:

Med denne model kan du opnå stor profit, men vær opmærksom på, at kunder kan føle sig, frastødte pga. pris, og at der til hver en tid kan komme nye virksomheder til, der vil give konkurrence på prisen.

 

Din prisstrategi

En god prisstrategi handler i bund og grund om at kende sine kunder, men også sine konkurrenter. Du bør undersøge, hvilken pris dine konkurrenter tager, og det er helt legitimt at forsøge sig frem med forskellige prissætninger overfor dine egne kunder. Du skal dog have for øje, at prisen på mange markeder har indflydelse på opfattelsen af produktet. Forstået på den måde, at mange opfatter en høj pris som kvalitet. Dog skal prisen ikke være så høj, at dine konkurrenter med lavere priser får alle kunderne.

Du kan med fordel også tænke over, om dine loyale kunder bør få en bedre pris, eller rabatter.

 

Pengestyring

Med pengestyring mener vi alt det administrative omkring dit salg:

  • Sende fakturaer til dine kunder
  • Blive betalt rettidigt
  • Have gode betalingsbetingelser hos dine leverandører
  • Holde omkostningerne nede

Du opnår en effektiv pengestyring ved at lave en gennemgang og overblik over din virksomheds betalingsstrømme, rutiner og procedurer. Din pengestyring er en del af virksomhedens forretningsgange og kultur.

 

 

Forskellige pristaktikker

Rabatter

Når du laver en rabat, kan det fx være med henblik på at gøre plads til din næste kollektion, eller måske laver du mængderabatter for at lokke større ordrer til. Dog skal du have for øje, at rabatter også kan være FOR høje, hvilket kan så tvivl om dine normale priser, varens kvalitet eller andet. Derudover skal du selvfølgelig sørge for, at dine variable omkostninger er dækket, når du laver rabatter.

 

Uafrundede priser

Du kender det sikkert selv fra supermarkederne, men skæve prisintervaller virker også på andre markeder, hvor pris er vigtig. På mange kunder, men selvfølgelig ikke alle, vil 199,95 virke billigere end 200 kr.

 

Skimming

Skimming betyder, at du starter ud med at tage en meget høj pris, men at du over tid nedsætter denne. Vær opmærksom på, at denne taktik virker bedst på unikke produkter.

Fordele:

Du får mest muligt for produktet eller ydelsen, da kunden betaler for den værdi, dit produkt eller ydelse repræsenterer.

 

Angreb

Formålet med denne taktik er ene og alene at vinde kunder. Det, som taktikken går ud på, er, at du underbyder markedet for at vinde en masse kunder, der først bliver profitable over tid.

Ulempe:

Du oplever højst sandsynligt et tab til en start og først profit over tid.

 

Penetration

Denne taktik er lige modsat skimming taktikken. Det går ud på, at du altså starter med en lavere pris for at opnå markedsandele, og når dine kunder er loyale, kan du sælge dem mere profitable varer eller ydelser.

 

Bogføring og regnskab

Vil du vide mere om bogføring og regnskab? Eller skal vi hjælpe dig med at komme videre?

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: