Virksomheder skal nu registrere reelle ejere

31.05.2017

Det er lovpligtigt for mange virksomheder

Hvorfor registrere reelle ejere i endnu et register?

Formålet med registreringen er at skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders ejerstruktur, så det fremgår, hvem der er virksomhedens reelle ejere. Dette for at sikre at virksomhederne ikke bruges til økonomisk kriminalitet som f.eks. hvidvask.
Registreringen af ejerforhold omfatter både legale ejere og reelle ejere.

Virksomheder, der er blandt nedenstående virksomhedstyper, skal registrere reelle ejere:

• Iværksætterselskaber (IVS)
• Anpartsselskaber (ApS)
• Aktieselskaber (A/S)
• Partnerselskaber (P/S)
• Kommanditselskaber (K/S)
• Interessentskaber (I/S)
• Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
• Erhvervsdrivende fonde
• Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)
• Finansielle virksomheder
• Ikke erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger

Hvem er reelle ejere?

Erhvervsstyrelsens definition på reelle ejere er fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele, i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse – fx retten til at udpege et medlem af ledelsen.
Ejer eller kontrollerer en fysisk person mere end 25 procent ejerandele eller stemmerettigheder i virksomheden, betegnes vedkommende som udgangspunkt som reel ejer.
En reel ejer kan fx. også være en person, der ejer 15% af kapitalen, og samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Reelt ejerskab kan altså være i form af en aftale eller udpegningsret. Det vigtige er, hvorvidt personen udøver en tilstrækkelig form for kontrol i virksomheden.
Hvis den reelle ejer er en juridisk person, er det den eller de fysiske personer bag fx et holdingselskab, der er de reelle ejere.
Findes der ikke fysiske personer, som direkte eller indirekte kan siges at eje eller kontrollere virksomheden, er det i stedet virksomhedens daglige ledelse, der skal registreres som reel ejer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om de personer, som er virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.
Alle virksomheder er forpligtede til at opbevare indhentet dokumentation i 5 år og yderligere 5 år efter virksomhedens ophør.
Det er virksomhederne pligt at oplysningerne altid er opdaterede.

Sidste frist for registrering af reelle ejere er den 1. december 2017.

Vi hjælper gerne med registreringen, du skal blot kontakte din revisor eller en af vores afdelinger.

Kontakt