Vigtige datoer marts 2017

01.03.2017

Datoer som du skal være opmærksom på.

01. Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem)
10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små + mellem)
10. Indberetning af e-Indkomst (små + mellem)
15. Lønsumsafgift (kvartal + måned)
20. B-skat + AM-bidrag selvstændige
20. Ordinær acontoskat for selskaber – 1. rate
27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store)
31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store)
31. Indberetning af e-indkomst (store)