Ulovlige lån bliver lovlige

16.12.2016

De nye regler gælder fra 1. januar 2017 og omfatter også hidtil ulovlige lån.

 Lovligt eller ulovligt?

Selskabers udlån til kapitalejerne og ledelsen har i mange år været ulovlig.

Dette er nu ændret, dog under hensyntagen til følgende:

  • Lånet må ikke overstige selskabets frie reserver. Den øvre grænse er således, hvad selskabet elles kunne have udloddet som udbytte på baggrund af selskabets seneste årsregnskab.
  • Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  • Lånet skal godkendes på en generalforsamling.

De nye regler gælder fra 1. januar 2017 og omfatter også hidtil ulovlige lån.

MEN vær opmærksom på at aktionærer med bestemmende indflydelse fortsat vil blive beskattet af lån fra selskabet. For dem er det derfor ikke nogen lempelse. En person er hovedaktionær, hvis vedkommende ejer over 50 % af kapitalen eller besidder over 50 % af stemmerne.