Autorisation/vejledninger

Se vejledende PDF om hvordan klienten giver revisoren autorisation til at hente R75-data via en webservice i Tast Selv Borger:

Oprettelse af autorisation til at hente R75

Se vejledende PDF om hvordan man autoriserer medarbejdere til Tast Selv:

Vejledning til at autorisere medarbejdere til Tast Selv

Se vejledende PDF til betaling af acontoskat:

Vejledning til betaling af acontoskat