Regeringens skatteudspil

04.09.2017

23 milliarder i skattelettelser

Regeringens skatteudspil er at lette skatter og afgifter med 23 milliarder kroner.

 

JOBFRADRAG:
Regeringen vil indføre et nyt jobfradrag, der giver en skattelempelser for fuldtidsbeskæftigede med relativt lave indkomster.
Fradraget aftrappes procentvis af indkomst inklusive pensionsindbetalinger, der overstiger 394.400 kr.
Ved en indkomst på 569.400 kr. er nye fradrag fuldt aftrappet.

 

BESKÆFTIGELSESFRADRAG:
Regeringen foreslår at fjerne loftet over beskæftigelsesdraget over en årrække frem til 2023.

 

TOPSKATTEGRÆNSE:
Hurtigere indfasning af den allerede aftalte forhøjelse af topskattegrænsen. Det vil sige af den resterende del af indfasningen fremrykkes til 2018 i stedet for 2022.

 

BESKATNING AF FRI TELEFON:
Skatten af fri telefon afskaffes fra og med 2020. I dag beskattes ca. 500.000 lønmodtagere af fri telefon.

 

PENSIONER:
Nyt skattefradrag for årlige pensionsindbetalinger i intervallet 16.000 – 87.000 kr. Det giver skattenedsættelse til personer, der indbetaler til pension.
Pensionsindbetalinger skal, i modsætning til i dag, give ret til beskæftigelsesfradrag.
Udligningsskatten aftrappes, så 2017 bliver sidste år, hvor der skal betales udligningsskat.

 

BILLIGERE BILER – nedsættelse af registreringsafgiften:
Regeringen foreslår at nedsætte registreringsafgiften til 100% på alle personbiler uanset pris.