Personalegoder 2017

05.01.2017

Hvad med Ipad’en, kantineordningen og avisen – er de skattepligtige?

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.
Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi
af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt
fraviges for en lang række personalegoder, hvilket
følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

 

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:
• Beskatning af markedsværdien
• Beskatning efter standardsatser
• Skattefri personalepleje
• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
• Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

Du kan læse meget mere om personalegoder i vedhæftede publikation.

Personalegoder 2017 – Revision Limfjord

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af vores revisorer eller sende os en mail.

Kontakt