Personalegoder – guide 2016

18.02.2016

Guide for personalegoder 2016 – giver dig svar på dine spørgsmål.

Personalegoder – guide 2016

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Vores guide om personalegoder kommer godt omkring de forskellige facetter af personalegoder, og hvorvidt en medarbejder skal beskattes eller ej.

Personalegoder 2016 – Revision Limfjord WEB

Du er naturligvis velkommen til at kontakte din revisor omkring specifikke problemstillinger. På dette link finder du alle vores afdelinger Kontakt