De nyeste beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat 2018

13.09.2017

Opregulering med 2,2 pct. i 2018

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 – 2017-2018

Du finder bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2018.


En række beløbsgrænser skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20.

Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2018 sker reguleringen med 2,2 pct.

Link – Skatteministeriet – beløbsgrænser 2018