Fradrag for kørsel

21.02.2017

Har du styr på reglerne?

Erhvervsmæssig kørsel
Som selvstændig kan du fratrække udgifter til erhvervsmæssig kørsel direkte i virksomhedens overskud i lighed med andre driftsomkostninger. Som hovedaktionær kan du få skattefri kørselsgodtgørelse fra selskabet, når du kører erhvervsmæssigt for firmaet i din private bil.


Men hvornår er kørslen så erhvervsmæssig?

SKAT har opstillet en meget firkantet definition på erhvervsmæssig kørsel.
Erhvervsmæssig kørsel er:

1) kørsel mellem arbejdspladser og
2) kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage

Selv om SKAT’s definition umiddelbar virker meget objektiv, har den givet anledning til mange spørgsmål. Specielt har 60-dages-reglen givet anledning til mange sager.

  • Kørsel mellem arbejdspladser
  • Kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage
  • Almindeligt befordringsfradrag
  • Afbrydelse af 60-dages-reglen
  • Statens takster
  • Kørebog

Vedhæftede artikel kommer nærmere ind på ovenstående punkter.

Fradrag for kørsel – har du styr på reglerne