Indgreb mod 10-mandsprojekter

15.12.2016

Virksomheder, der typisk bliver ramt, er vindmøller, solcelleanlæg, ejendomme m.v. i K/S

Skatteministeren har stillet forslag om, at underskud i de såkaldte 10-mandsprojekter ikke kan modregnes i anden indkomst.

Det berører investering fra og med den 14. december 2016 i såvel nye som eksisterende projekter.

Dog vil det ikke berøre investorer, der har erhvervet eller påbegyndt en virksomhed den. 13. december 2016.

Virksomheder, der typisk bliver ramt, er vindmøller, solcelleanlæg, ejendomme m.v. i K/S, hvor ejeren ikke selv deltager aktivt i driften og ikke direkte hæfter personligt for gælden i K/S. Kaution for gælden er ikke tilstrækkelig til at opfylde betingelsen om personlig hæftelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt det rammer dig, så kontakt din revisor.

Kontaktoplysninger