HOBBY – hvis din personlige virksomhed giver underskud i flere år?

03.10.2016

Første gang så la’r vi dig gå… hobby eller virksomhed ?

Tidligere var SKAT kun ude med riven, når en virksomhed gav underskud og det havde præg af personlig interesse for ejeren – altså hvis virksomheden beskæftigede sig med områder, som i normal forstand betegnes som hobbybetonet. Det kunne være hesteopdræt, fotografer, musikere og lignende.

Første gang så la’r vi dig gå…

Praksis har nu ændret sig, så selv normale virksomheder bedømmes til at være ”ikke erhvervsmæssige” hvis de kører med underskud i flere år. SKAT ser på det ligesom den gamle børnesang ”Bro, bro, brille” Første gang, så lader vi dig gå….SKAT er i gang med at udsøge personlige virksomheder, som har haft underskud i 3 år eller mere. Disse virksomheder får så brev om, at SKAT anser deres virksomhed for hobby med den konsekvens, at SKAT nægter fradrag for underskud 3 år tilbage, medmindre man har en god forklaring på underskuddet og kan fremlægge et realistisk budget der viser, at der kommer overskud i de følgende år.

revision-limfjord-bro-bro-brille

Det bør give anledning til, at du tager en alvorlig snak med din revisor, hvis din personligt ejede virksomhed kører med underskud i flere år i træk.

Selskaber har ikke samme problem, fordi underskuddet ikke kan modregnes i øvrig personlig indkomst. Underskud i selskaber kan alene fremføres i selskabet, og har derfor ikke samme bevågenhed som underskud i personligt regi.

Fremtiden

Hvis der er udsigt til, at din virksomhed giver underskud for 3. år i træk, så må du overveje fx at undlade skattemæssige afskrivninger og gennemgå fradragssiden for at se på, om der er udgifter, som i virkeligheden burde holdes uden for virksomheden.

Hvis man ikke kan få sin virksomhed til at give overskud i 3 år i træk, så bør man endvidere alvorligt overveje, om det ikke er på tide at lukke virksomheden ned i stedet for at smide gode penge efter dårlige.

I det mindste bør man via regnskabsmæssige posteringer sørge for, at virksomheden giver et mindre overskud, hvis det kan lade sig gøre.

Det kan ikke udelukkes, at nogle virksomheder ”glemmer” at oplyse alle indtægter, så virksomheden giver underskud af den grund. Hvis der er røde tal hvert år, så er det oplagt, at SKAT nemt vil kunne få den mistanke, at der er udeholdt indtægter, selvom privatforbruget kan dækkes af øvrige indkomster.