Frist for betaling af frivillig acontoskat

21.10.2016

Til dig der har et selskab, som skal betale mere i skat end der allerede er indbetalt.

Hvis du forventer, at den faktiske skat i dit selskab for indkomståret kommer til at overstige den faktisk betalte acontoskat, kan du supplere op med frivillig indbetaling af acontoskat, for at undgå at betale de ca. 3,6 % i rentetillæg ved betaling af restskat næste år. Rentetillægget på ca. 3,6 % er ikke fradragsberettiget.

Det præcise rentetillæg bliver først offentliggjort omkring 15. december 2016.

Ny frist 1. februar
Tidligere var sidste frist for betaling af frivillig acontoskat den 20. november.
Folketinget har sidste år lempet reglerne, så du kan vente med at betale frivillig acontoskat helt frem til 1. februar 2017. Dermed får du også et bedre overblik over, hvor meget selskabets overskud bliver.

Tillæg på ca. 0,7 %.
Prisen for at betale frivillig restskat efter 20. november er et mindre rentetillæg, som vi forventer, kommer til at ligge på 0,7 % samme som sidste år, hvilket giver en rente fra 1. november 2016 til 1. februar på 3,60 % (0,7 % /70 x 360 dage)

NB! Tillægget er det samme, uanset på hvilken dato i perioden du vælger at foretage indbetalingen. Det tilsiger, at du af likviditetsmæssige årsager venter med at foretage den frivillige indbetaling længst muligt – altså til den 1. februar 2017.

Kan det betale sig?
Restskattetillægget for 2016 forventes, som nævnt, at lande på 3,6 %. Det svarer til en rente før skat på 4,62 % (3,6/0,78).

Hvis du har penge i banken og indestående forrentes med mindre end 4,62 %, så kan det betale sig at betale frivillig acontoskat.

Hvis du ikke har penge i banken, men du kan låne penge til en rente på under 4,62 %, kan det ligeledes være en god ide, at betale frivillig acontoskat.

Evt. restskat for 2016 skal betales senest den 20. november 2017.

Husk at indberette beløb i TastSelv før indbetaling
Husk at indberet frivillig indbetaling af acontoskat til TastSelv Erhverv FØR du foretager indbetalingen. Hvis du ikke opretter kravet i systemet først, så sender SKAT automatisk pengene retur.

Lad os hjælpe dig med overblikket – Gi’ os et ring – du finder vores kontaktinformationer ved at trykke på billedet.

360 - overblik - Revision Limfjord